Kìm bấm cos thủy lực YQK-300 kìm ép cốt thủy lực YQK300 8-300mm2 ép chặt các đầu cos và dây cap bằng hệ thống thủy lực

699,000

* Kìm bấm cos thủy lực YQK-300 được dùng để ép chặt các đầu cos vào dây cáp bằng hệ thống thủy lực.

* Hỗ trợ phạm vi bấm có tiết diện từ 8 đến 300 mm2 với 13 khuôn 8/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300mm2.

* Kèm theo hộp đựng tiện lợi dễ dàng mang đi hoặc bảo quản khi không dùng đến.