Kìm bấm cos thủy lực YQK-70 kìm ép cốt thủy lực YQK70

519,000

* Kìm bấm cos thủy lực YQK-70 được dùng để ép chặt các đầu cos vào dây cáp bằng hệ thống thủy lực.
* Hỗ trợ phạm vi bấm có tiết diện từ 4 đến 70 mm2 với 8 khuôn 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70mm2.
* Kèm theo hộp đựng tiện lợi dễ dàng mang đi hoặc bảo quản khi không dùng đến.