Dao trổ – Dao rọc giấy thân nhôm TOLSEN, lưỡi liền cán chắn chắn, lưỡi dao SK5

63,000

Dao trổ - Dao rọc giấy thân nhôm TOLSEN, lưỡi liền cán chắn chắn, lưỡi dao SK5
Dao trổ – Dao rọc giấy thân nhôm TOLSEN, lưỡi liền cán chắn chắn, lưỡi dao SK5