Đổi Khí Oxy Công Nghiệp

Liên hệ: 0986.283.186

Đổi Khí Oxy Công Nghiệp

  • Oxy trong công nghiệp thông dụng: oxy 2.6 có độ tinh khiết 99,2% – 99,6% thường ứng dụng trong các ngành luyện kim, hàn cắt, nóng chảy làm thuỷ tinh.
  • Oxy công nghiệp chất lượng cao: khí oxy 4.5, khí oxy 5.0, khí oxy 5.2, khí oxy 5.5 tương đương độ tinh khiết: 99.995%, 99.999%, 99.9992%, 99.9995% dùng trong phân tích thí nghiệm, trong viện nghiên cứu, y khoa…