Thi công lắp đặt hệ thống PCCC

Liên hệ: 0986.283.186

  • Hiện nay tình trạng cháy nổ đang diễn ra hết sức phức tạp và thường xuyên, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về con người và tải sản, chính vì thế các hệ thống phòng cháy, chữa cháy đã được quan tâm chú trọng nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các nguy cơ hiểm hỏa từ lửa. Một hệ thống PCCC sẽ bao gồm: hệ thống báo cháy và hệ thống chữa cháy. Thành Danh với hơn 11 năm kinh nghiệm về thi công cơ điện với rất nhiều dự án thi công lắp đặt hệ thống PCCC sẽ giúp quý khách có cái nhìn chi tiết hơn về hệ thống này và đưa ra lưa chọn thích hợp.