Thành Danh Chuyên Gia Công Ống Sleeve Inox Thép Mạ Kẽm

Liên hệ: 0986.283.186

Thành Danh Chuyên Gia Công Ống Sleeve Inox Thép Mạ Kẽm Nối Bích Ở Đầu

Thành Danh chuyên công ống sleeve sắt tráng kẽm nối 1 đầu bích Jis, ống sleeve sắt tráng kẽm nối 2 đầu bích Jis, ống sleeve sắt tráng kẽm nối 1 đầu bích BS 4504, ống chờ xuyên tường sắt tráng kẽm nối 2 đầu bích BS 4504 , ống chờ xuyên tường nối bích DN50, ống sleeve nối 2 mặt bích inox  DN65,ống sleeve nối 2 mặt bích inox DN80, ống sleeve nối 2 mặt bích inox DN100, ống sleeve nối 2 mặt bích inox DN125, ống sleeve nối 2 mặt bích inox DN150, ống sleeve nối 2 mặt bích inox DN200, ống sleeve nối 2 mặt bích inox DN250, ống sleeve nối 2 mặt bích inox DN300, ống sleeve nối 2 mặt bích inox DN350, ống sleeve nối 2 mặt bích inox DN400, ống sleeve nối 2 mặt bích inox DN450, gia công inox, thép các loại..,