Táo Envy Size 90 (1kg 5 trái) ngon, giòn, ngọt

209,000

Rất ngọt giòn ngon.
1kg khoảng 5 Trái