Que hàn điện Kim Tín 2.5 li

Liên hệ: 0986.283.186

Que hàn điện Kim Tín 2.5 li KT-421 là vật liệu kết dính sắt rất tốt, được sản xuất tại Việt Nam