Kìm hàn que 500A kiềm kẹp que hàn điện dùng cho máy hàn.

49,000

Kìm hàn que 500A kiềm kẹp que hàn điện dùng cho máy hàn.
Kìm hàn que 500A kiềm kẹp que hàn điện dùng cho máy hàn.