Giắc đực nối nhanh chân nhỏ cho máy hàn điện tử

8,400