Đầu Cá Hồi Tươi Nhập Khẩu 1kg [Chỉ giao HN]

60,000

Đầu Cá Hồi Tươi Nhập Khẩu 1kg Đầu cá hồi tươi (SL có hạn theo số lượng cá mổ hằng ngày tại mỗi cửa hàng)