Cuộn dây cảnh báo rào chắn 2 màu trắng đỏ và vàng đen.

39,000

Cuộn dây cảnh báo rào chắn 2 màu trắng đỏ và vàng đen.
Cuộn dây cảnh báo rào chắn 2 màu trắng đỏ và vàng đen.