Combo 2 bát đánh gỉ đỏ sợi đồng cho máy mài cầm tay

12,000

Bát đánh gỉ: Dùng chuyên với các máy mài khuôn, mài khắc cầm tay các loại,…