Bộ 5 mũi khoan bước tháp

244,000

Bộ 5 mũi khoan bước tháp

  • Vật liệu chế tạo: HSS 4241
  • Kích thước hộp đựng: 153x113x43mm
  • Trọng lượng hộp: 550