Bát đánh gỉ rỷ,chổi đánh gỉ bát

5,000

Bát đánh gỉ rỷ,chổi đánh gỉ bát Kích cỡ: Dùng để làm sạch bề mặt kim loại trước khi sơn, vật liệu cứng khác như các mối hàn, các mảng bám bẩn trên chi tiết, khả năng đánh được các góc nhỏ rất tốt.